POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administartorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Makoowka (www.makoowka.pl) jest spółka cywilna Makoowka prowadzona przez wspólników Monika Leśko, Anna Szul, zarejstrowana pod numerem NIP 6793122438, REGON 363688239

Wstęp

Podczas korzystania z serwisu www.makoowka.pl (dalej nazywanym “sklepem internetowym” , „sklepem” lub „Makoowka”) system nadaje osobie odwiedzającej stronę status użytkownika i zakłada jego całkowitą i bezwarunkową akceptację aktualnych warunków korzystania ze strony.

Aby Użytkownik mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będzie musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać swój adres e- mail oraz hasło jakiego będzie używał korzystając z naszych usług.

Główne cele przetwarzania danych Użytownika

Dane podane przez Użytkownika bedą wykorzystywane przez Sklep w następujących celach:

Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

- Realizacja zamówień złożonych przez Użytkownika

- Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

 - Marketing internetowy
- Przesyłanie newslettera
Podstawa przetwarzania danych Użytownika
RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 - Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 - Ciążący na Sklepie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 - Zgoda Użytkownika wyrażona podczas rekestracji konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 - Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 - Prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
    roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- Prawnie uzasadniony interes Sklepu, polegający na proflowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust.     1 lit. f RODO.

Ochrona danych osobowych

Użytkownik (osoba która dokona rejestracji w Sklepie)  zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane bez zgody Użytkownika innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

W tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez e-mail: hello@makoowka.pl lub listownie na adres: 

Makoowka Monika Leśko, Anna Szul s.c., 

ul. Podgórki 41a, 

30-698 Kraków

Sklep zapewnia, że stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych osobowych, aby zapobiegać utracie, zmianie lub dostępowi do danych osobom nieupoważnionym.

Podanie danych
Użytkownik poprzez rejestrację w sklepie podaje swoje dane osobowe Sklepowi w sposób dobrowolny, Dobrowolne, poprzez jednoczesne oświadczenie zgody, że dane te są konieczne do zawarcia umowy kupna towarów oferowanych przez Sklep.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane osobowe Użytkownika są podawane:
 - brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie;
 - brak możliwości korzystania z usług Sklepu; 
 - brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie; 
 - brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych,
   oferowanych w Sklepie.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Sklep w ramach działalności korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkownika.  Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
 - biuro księgowe
 - dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 - podmiot zapewniający wsparcie techniczne Sklepu
 - dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu

SZCZEGÓŁOWE CELE WYKORZYSTYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SKLEP

Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, dobrowolnie i jednoznacznie potwierdza, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celach, takich jak:

- Usprawnienie procedury zakupów.

- Obsługa zamówienia online, w tym wysyłanie wiadomości e- mail lub wiadomości tekstowych do informowania o statusie przesyłki.

- Obsługa zwrotów oraz wymian zgodnie z życzeniem Użytkownika.

- Zarządzanie kontem Użytkownika na www.makoowka.pl

- Utrzymywanie kontaktu z Użytkownikiem w razie problemów dotyczących zamówienia lub z innych potrzeb logistycznych.

- Udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

- Wysyłanie informacji handlowych poprzez e- mail, SMS lub MMS, aby informować o nowych produktach, promocjach i nowościach związanych ze stroną internetową lub ogólnych informacji Makoowka, newsletterów i katalogów. Wyżej wymienione informacje handlowe związane są z produktami lub usługami oferowanymi przez Makoowka oraz współpracowników lub partnerów, z którymi Makoowka współpracuje w ramach promocji handlu między swoimi klientami. W każdym przypadku pracownicy lub partnerzy Makoowka będą dysponować dostępem do danych osobowych Użytkowników. Wszystkie informacje handlowe udostępniane przez Sklep będą miały związek ze sprzedawanymi artykułami i usługami. 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu www.makoowka.pl, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Sklep  może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

PROFILOWANIE
W ramach działalności marketingowej Sklep może automatycznie dopasowyw pewne treści do
potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Użytkownika
dane osobowe. Zanim Sklep dokona proflowania, na podstawie którego podejmowane
będą decyzje:
 - wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne
 - wpływające na Użytkownika w podobnie istotny sposób
Sklep zapyta Cię o Twoją Użytkownika.
Użytkownikowi przysługuje prwo do odwołania zgody w każdym momencie. Przetwarzanie danych do
momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.
OKRES PRZETWARZANIA
Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Sklep tylko przez okres, w trakcie którego Sklep będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 - przestanie ciążna Sklepie obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania  danych Użytkownika i ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawar przez Sklep z którąkolwiek ze stron
- Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 
Użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo żądania:
- dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  A także prawo:
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.

W JAKI SPOSÓB SKLEP WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES?

Pliki cookies wykorzystywane na stronie www.makoowka.pl mają ułatwić Użytkownikowi wizytę i poruszanie się po sKLEPIE (sklepie internetowym). Dzięki zapisanyM w nich informacjom Użytkownik ma dostęp do spersonalizowanych funkcji odpowiadającym jego preferencjom. Sklep zapewnia, że nie są one nośnikami danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres czy informacje związane z płatnościami on-line.

Sklep wykorzystuje cztery typy plików cookies:

Pliki cookies niezbędne do poruszania się po stronie Sklepu

Wykorzystujemy pliki cookies niezbędne do odpowiedniego działania podstawowych funkcji naszego sklepu podczas wizyty, jak np. zapamiętanie produktów, które dorzucane są do koszyka przez czas niezbędny do sfinalizowania zamówienia.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane do zbierania w sposób anonimowy informacji na temat tego, w jaki sposób odwiedzający nas użytkownicy poruszają się po naszej stronie. Pozwalają nam one na ulepszanie strony i rozwiązywanie ewentualnych problemów napotykanych przez odwiedzających oraz dają informacje o wynikach kampanii reklamowych, gier i konkursów, które proponujemy naszym klientom.

Pliki cookies funkcjonalne (pliki cookies firm zewnętrznych)

Pliki cookies funkcjonalne pozwalają zapamiętać ustawienia strony, jak np. kraj dostawy, zamknięcie wyskakującej reklamy (dzięki czemu nie pojawi się ona ponownie), czy produkty, które oglądasz na w naszym sklepie.

Dzięki temu, przy kolejnych wizytach w naszym sklepie, możemy dopasować pewne funkcje strony do wyborów dokonanych przez Użytkownika wcześniej.

Pliki cookies reklamowe

Czasami instalujemy na naszej stronie pliki cookies reklamowe, które są nam dostarczane przez firmy zewnętrzne i są wykorzystywane do zebrania informacji na temat zachowań Użytkownika w Internecie, w celu przedstawienia spersonalizowanej reklamy, która trafi w gusta tegoż Użytkownika.

Pliki te są całkowicie anonimowe. Zbierają one informacje na temat preferencji zakupowych, ale nie pozwalają na zidentyfikowanie danych osobowych.

Ponadto piki cookies reklamowe pozwalają  stwierdzić, czy zamówienie, które składa Użytkownik w Sklepie jest wynikiem reklamy umieszczonej na stronie jednego z naszych partnerów, za co należy się jemu zapłata ze strony Sklepu.